INNEHÅLL

Datorn och Internet är idag ett självklart verktyg i arbetslivet och samhället och ska därför vara ett självklart verktyg i skolan.
 Genom datorn och Internet kan eleverna skriva, fotografera, filma, redigera, kommunicera och hitta ny information. För att datorn ska vara ett reellt redskap och hjälpmedel för skolans medarbetare och elever är det viktigt att tillgången till datorer är god. Det gör det, alla elever får en dator.

Digital kompetens kräver goda kunskaper om hur informationssamhällets teknik fungerar
och om den roll tekniken spelar och de möjligheter den ger i vardagslivet, både hemma  på skolan och på arbetet. I den här fallet ingår centrala datortillämpningar som ordbehandling, kalkylprogram, lagring och hantering av information samt kunskaper om de möjligheter och eventuella risker som skapas genom användningen av Internet och kommunikation via elektroniska medier (e-post, nätverksverktyg) för arbete, rekreation, informationsdelning och samarbetsnätverk, lärande och forskning.

På skolan har all personal tillgång till information i ett intranät som underlättar arbetet och
som möjliggör snabb kommunikation. Information via e-post eller digitala plattformar mellan personal samt mellan personal och elever är en del av den dagliga kommunikationen. Skolans intranät ger på ett lätthanterligt sätt tillgång till information som personal och ledning behöver för att kunna utföra det dagliga arbetet...

Det här är en nybörjarkurs för dig som behöver komma igång med datorer. I lugn takt lär du dig de viktigaste funktionerna: att hantera filer och mappar, starta program och använda datorapplikationer. Enklare ordbehandling, e-posthantering och Internet är också en del av kursen.

Alla elever har varsin dator. De flesta har inte någon aning om hur den ska användas.
Sociala medier speciellt Facebook är ett måste för de.

SYFTET
Syftet med kursen är att du ska självständigt kunna använda en PC-dator och dess funktioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar