Vad är ett pronomen?

Pronomen är ord man använder istället för substantiv (namn på en person, sak, djur eller växt ) för att variera språket.
Ordet pronomen betyder ursprungligen "istället för namn".
Alla ord som man använder istället för ett substantiv kallas pronomen.
Pronomen används för att språket inte skall bli fullt av upprepningar.

Ex. på upprepning.
 Helen lyssnar på musik medan Helen skriver ett brev.

Nu använder vi ett pronomen istället för namn:
Helen lyssnar på musik medan Hon skriver ett brev.


Exempel på olika personliga pronomen är: jag, vi, honom, henne, den, det, oss, hon, dem
 Subjektsformen av personligt pronomen

"Subjektsformen av personligt pronomen" är en speciell form av det personliga pronomenet, som beskriver någon eller något som utför något i en mening.

SubjektVerb  Objekt
Annaäter  frukost.
Honäter  frukost

Personliga pronomen i Subjektsform
 Subjektsform 
singular  1a person Jag  
2a person Du  
3e person Han, hon      
Den, det 

plural   1a person Vi   
2a person Ni      
  3e person De
              

......................................................................................................................................................         
 Objektsformen av personligt pronomen
"Objektsformen av personligt pronomen" är en speciell form av det personliga pronomenet, som beskriver någon eller något som blir påverkad eller utsatt för en handling.

Personliga pronomen i Subjekt- och Objektsform

 Subjektsform   Objektsform
singular  1a person Jag   mig     
2a person Du   dig   
3e person Han, hon       honom, henne    
Den, det  den, det

plural   1a person Vi    oss 
2a person Ni       er 
  3e person De dem    
           

 Peter älskar Anna.  Peter älskar henne.   Han älskar henne.
Ahmed älskar katten. Ahmed älskar denHan älskar den.

...............................................................................................................................................................
       Possessiva pronomen   (ägande pronomen)
    singular   
1a person
Min, mitt, mina
2a person
Din, ditt, dina 
3e person
Hans, hennes,
Dess,  sin, sitt, sina
  plural  
1a person
Vår, vårt, våra 
2a person
Er, ert, era  
3e person
Deras, sin, sitt sina  
 

.............................................................................................................................................................
Reflexiva pronomen  ( i en sats)
    singular   
1a person
Mig
2a person
Dig
3e person
Sig
  plural  
1a person
Oss
2a person
Er
3e person
Sig

Exempel:
Hunden tvättade sig. 
(reflexiva pronomenet "sig"   syftar tillbaka på subjektet som är Hunden)
Hunden Tvättade sig.
Subjekt P Refl. pr

Jag kammade mig.
Ahmed anmälde sig till tävlingen.
Han kliade sig .

.........................................................................................................................................................
Relativa pronomen
Relativa pronomen är som, vilken, vilket, vilka, vad, vars och vilkas och de syftar tillbaka på ett ord eller en fras i en tidigare sats. Det som det relativa pronomenet syftar på kallas korrelat. Korrelaten är understrukna i exemplen nedan. Som är det vanligaste relativa pronomenet
Exempel: Mannen, som går där borta, är min bror.

Vilken/ vilket /vilka  används i mer formell stil

Exempel:  Ni har möjlighet att avge en skriftlig förklaring, vilken kommer att beaktas vid utdömning av vitet.
Vilket används när korrelatet är en hel sats. Vilket kan bytas ut mot något som.
Exempel: Vi bestämde oss för att inte delta, vilket vi senare ångrade.

Vad kan ersättas med det som. Korrelatet behöver inte sättas ut.

Exempel: Vad du har valt kan inte jag rå för.                                    
Vars och vilkas uttrycker ägande, vilkas syftar på plural

Exempel: En kvinna vars man är företagare har säkert förståelse för oregelbundna arbetstider.
Vi har träffat flera män vilkas fruar just har startat egna företag.


Läs mer om

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar