powerpoint


PowerPoint - grunden
Vad är Powerpoint?
PowerPoint är ett kvalificerat och samtidigt lätthanterligt presentationsprogram. Med hjälp av PowerPoint kan du förstärka det talade ordet, göra dina presentationer tydliga och få åhörarna att lättare kunna följa dina resonemang och minnas ditt budskap efteråt.
På den här kursen lär du dig grunderna i PowerPoint så att du snabbt och enkelt kan börja jobba i programmet. Du lär dig bl.a. att göra layout, mallar, bilder, bildspel och grafiska figurer i PowerPoint.
Kursprogram

Att börja jobba i PowerPoint
 • Programmets utseende och hantering
 • Verktygsfältet Snabbåtkomst
 • Menyflikar och grupper
 • Visningslägen

Presentationer
 • Spara och öppna presentationer
 • Lägga till och ta bort bilder i en presentation
 • Arbeta med layout
 • Utskrift
 • Sidfot, sidnumrering, text i sidfoten

Utskrifter
 • Utskriftformat
 • Åhörarkopior
 • Anteckningssidor
 • Presentationer

Teman
 • Använda Teman
 • Skapa nytt Tema
 • Redigera Teman

Formatering
 • Välja design
 • Tecken och styckeformatering
 • Punkt- och nummerlistor
 • Arbeta med figurer och bilder

Animeringar och bildövergångar
 • Skapa animeringar och bildövergångar
 • Tips och tricks samt många övningar

 ÖVNINGAR ........................................................................

Presentation -Mitt land

Du ska göra en presentation i Powerpoint  om ditt hemland
Berätta för oss om ditt hemland så att vi kan lära oss nya saker
Presentation kommer att visas upp i A46. Andra klasser och lärare kommer att vara närvarande. (deadline 150629 )
OBS!
Att skriva källförteckning
Längst bak i ditt arbete ska du ha med en källförteckning. Där redovisar du
varifrån du fått informationen som du använt. Så här gör du:


 Exempel på de viktiga punkter som bör vara med.
 1. Introduktion ( Mitt Land) - xxxxx • Karta / flagga/gränser/språk/invånare/huvudstad
 • Statsskick
 • Klimat
 • Religion
 • Naturtillgångar och energi
 • Jordbruk och fiske
 • Mat, musik
 • Turism
 • Övrigt


  Varför gör vi presentationer? .....................................................................
  1. För att lära oss prata och berätta saker på svenska
  2. För att lära oss skriva på svenska
  3. För att bli bättre på att använda dator
  4. För att bli bättre på att hitta information på nätet
  5. För att lära oss mer om våra hemländer

  REDOVISNING "MITT LAND"
  Tisdag den 9 juni i sal A46  (OBS! alla språkelever samt lärare kommer att vara närvarande) 
  tid (8.15 - 11.00)

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar