Datumformat och årstider


Datumformat Enligt den internationella standarden ISO 8601 skrivs datum som år-månad-dag med årtalet i fyra siffror (exempelvis 2010-12-03). Den formen är svensk standard[1] sedan 1972-06-30.

 Språkrådet rekommenderar att man i löpande text skriver (den) 3 december 2010 eller 3/12 2010 om man bara vill använda siffror. Skrivsättet 2010-12-03 anses olämpligt i löpande text men kan användas vid datering av dokument, i brevhuvud etc. 

150304
2010-12-03

Dagens datum
den 4 mars 2015
4/3 2015


Vi säger (den) fjärde mars tvåtusenfemton
 
ORDNINGSTAL MÅNADER
första Januari
andra Februari
tredje mars
fjärde april
femte maj
sjätte juni
sjunde juli
åttonde augusti
nionde september
tionde oktober
elfte november
tolfte december

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar