Verb

 • Vad är ett verb?
 • Tempus i svenska språket
 • Tema på verb
 • Infinitiv 
 • Imperativ 


Vad är ett verb?
Verb är saker man kan göra,
till exempel se och höra,

Handling, tillstånd och hjälpverb (sätt) Ett verbs uppgift i språket är att beskriva någon form av handling eller ett tillstånd. Handlingar kan vara:
 • Studera, Skriva, måla, rida, cykla , vinka.
Tillstånden baseras på orden. Vara, bliva, heta och kallas (gammal svenska) eller varianter av de orden och man hittar dem i ord som:
 • Flickan är söt.
 • Nadia blev glad över tårtan.
 • Hon heter Sara.
 • Hon heter Jamila men kallas Jamilo.

Tempus i svenska språket

I modern svenska finns fem grundläggande tempus

"Tempus" är ett namn på de olika tidsformer, som man bildar av hjälpverb och huvudverb.
Dessa tidsformer används för att beskriva handlingar och tillstånd i nutid, dåtid och framtid.

Ordet tempus betyder ursprungligen "tid".

 • Presens (enkelt tempus, t.ex. gör) för att uttrycka nutid.
 • Preteritum (enkelt tempus, på svenska även kallat imperfekt, t.ex. gjorde) för att uttrycka dåtid.
 • Perfekt (sammansatt tempus, t.ex. har gjort), främst för att uttrycka fullbordade händelser.
 • Pluskvamperfekt (sammansatt tempus, t.ex. hade gjort), främst för att uttrycka fullbordade händelser med utgångspunkt från ett tillfälle i det förflutna.
 • Futurum (sammansatt tempus, t.ex. ska göra/kommer att göra), för att beskriva sådant som ännu inte inträffat.


Tema på verb
Man tar tema på ett verb genom att skriva det i:
 • Infinitiv, preteritum och supinum.

På följande sätt:

Infinitiv Preteritum Supinum (har +)
Arbeta arbetade arbetat
Skriva Skrev Skrivit
Äta åt ätit

Infinitiv
Infinitiv är verbens grundform, alltså innan böjningen (konjugation).
Verben i infinitivform slutar alltid på (a) och (att) framför
 • Att prata (på eng. to talk)
 • Att skriva (to write)

Imperativ
Den imperativa formen används då man ger order = uppmaningsform
 •  Läs! 
 • Spring! 
 • Kasta!
 • Stäng dörren!
 • Tyst!
En lista på vanliga verb

En bra film som pratar om Preteritum och perfekt - grammatikSkillnader mellan preteritum och perfekt


 Kan du begreppet verb? Ta en titt på den här filmen där jag försöker förklara lite kring verb. Vad är t ex tempus? Och vad är det för skillnad på presens och perfekt?

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar